Politica de confidentialitate

1         Introducere

Vă multumim pentru interesul fată de societatea noastră pentru produsele si/sau serviciile  noastre.
Protectia si confidentialiatea datelor cu caracter personal este un subiect foarte important pentru noi. Când intrati într-o relatie de orice fel cu noi, ne încredintati informatiile dumneavoastră. Aceste informatii prezentate în prezentul document (denumit în continuare „Politică de confidentialitate” sau „Documentul”) sunt importante.
Vă recomandăm să le cititi cu atentie. Scopul acestei Politici de confidentialitate este vă explice ce date prelucrăm (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm, drepturile dvs. în temeiul GDPR si modalitatea în care vă puteti exercita aceste drepturi. În colectarea acestor informatii, noi actionăm în calitate de Operator si, prin lege, suntem obligati să vă furnizăm aceste informatii.

Fiind pe deplin constienti de faptul că informatiile personale vă apartin, facem tot posibilul să le stocăm în sigurantă si să le prelucrăm cu atentie. Nu oferim informatii unor părti terte fără a vă informa în conformitate cu prevederile legale. Nu luăm decizii exclusiv automate cu impact semnificativ asupra dvs.

Prin vizitarea site-ului, achizitionarea produselor noastre sau prin interactiunea cu noi prin orice mijloc si/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, retele de socializare etc), sunteti de acord cu această Politică de confidentialitate. Dacă nu sunteti de acord cu cele descrise în prezenta Politică de Confidentialitate, vă rugăm să nu utilizati serviciile Societătii PRIMAT GOLD S.R.L., fiind operator de date în sensul Regulamentului General Privind Protectia Datelor cu Caracter Personal (GDPR).

2         DEFINItII

1.1. „GDPR”, „RGPD” sau „Regulamentul” înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN sI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

1.2. „Operatorulsau „Noi” înseamnă Societatea PRIMAT GOLD S.R.L.,cu sediul social situat în Soseaua Odai, nr. 193-195, sector 1, Bucuresti, România, , nr. de ordine în Registrul Comertului J40/15747/1991, CUI 2745.

1.3. „Persoană vizată” reprezintă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu clienti, potentiali clienti sau vizitatori ai site-ului.

1.4.„Prelucrare”înseamnă orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

1.5. „Consimtământ”înseamnă orice manifestare de vointă liberă, specifică, informată si lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaratie sau printr-o actiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate de Operator;

1.6.„Date cu caracter personal” înseamnă orice informatii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitătii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ceilalti termeni utilizati în prezentul document au întelesul conferit de GDPR si celelalte prevederi legale aplicabile.

3         ALTE SERVICII

Această Politică de confidentialitate nu acoperă aplicatiile si site-urile altor terti la care puteti ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Vă încurajăm să examinati Politica de confidentialitate de pe orice site si/sau aplicatie înainte de a furniza date personale.

4         CINE SUNTEM NOI?

Societatea PRIMAT GOLD S.R.L., cu sediul social situat în Soseaua Odai, nr. 193-195, sector 1, Bucuresti, România, nr. de ordine în Registrul Comertului J40/15747/1991, CUI 2745 este responsabilă de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse.

Potrivit legislatiei, societatea noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele dvs. să fie prelucrate în sigurantă, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile si adecvate, tehnice si organizatorice pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal.

5         Cine sunteti  dvs.?

Potrivit legislatiei, dvs., persoana fizică beneficiară a serviciilor/produselor noastre, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii care ne este client sau potential client, vizitatorul site-ului sau persoana aflată într-o relatie de orice fel cu noi, sunteti o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenti în privinta prelucrării de date si pentru a vă permite să vă exercitati cu usurintă, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita exercitarea drepturilor.

6         ANGAJAMENTUL NOSTRU

Protectia informatiilor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislatia europeană si natională privind protectia datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut si sub denumirea de GDPR si următoarele principii:

> Legalitate, echitate si transparentă

Prelucrăm datele dvs. legal si corect. Suntem întotdeauna transparenti în privinta informatiilor pe care utilizăm, iar dvs. sunteti informat corespunzător.

> Controlul vă apartine

În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, sterge datele personale pe care le-ati împărtăsit cu noi si de a vă exercita celelalte drepturi.

? Integritatea datelor si limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele initiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislatia. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete si actualizate.

> Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitatea prelucării datelor cu caracter personal, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informatiile personale. Cu toate acestea, retineti faptul că niciun site web, nicio aplicatie si nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

7         SCHIMBĂRI

Putem schimba această Politică de confidentialitate în orice moment. Toate actualizările si modificările prezentei Politici sunt valabile imediat, de aceea va rugăm sa cititi mereu această Politică de confidentialitate.

8         INFORMAtIILE  DVS. SCOPURI. TEMEIURI LEGALE.

Atunci când navigati pe site-ul nostru, când ne transmiteti o solicitare pe e-mail sau ne contactati în orice alt scop si pe orice alt canal de comunicare, ne puteti comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse, asa cum explicăm în tabelul de mai jos.

 

Datele cu caracter personal prelucrate*

 

 

Scop/Scopuri*

 

Temei/Temeiuri Legale

 

Nume

Adresă

 

·       În scopul creării unui cont pe site.

·       Pentru facturare.

·       Pentru a ne conforma legislatiei.

·       Pentru prevenirea fraudelor si a altor infractiuni.

·       Pentru marketing direct (doar dacă avem consimtământul dvs. prealabil).

 

·       Încheierea sau executarea unui contract – Art. 6 (1) b GDPR.

·       obligatia legală – Art. 6 (1) c GDPR.

·       consimtământ – Art. 6 (1) a)(doar pentru marketing direct).

 

e-mail

 

·       În scopul creării unui cont pe site.

·       Pentru facturare.

·       Pentru a ne conforma legislatiei.

·       Pentru prevenirea fraudelor si a altor infractiuni.

·       Pentru marketing direct (doar dacă avem consimtământul dvs. prealabil).

 

·       Încheierea sau executarea unui contract – Art. 6 (1) b GDPR.

·       consimtământ – Art. 6 (1) a)(doar pentru marketing direct).

·       interes legitim – Art. 6 (1) f) GDPR.

 

Adresa IP

 

 

·       pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice.

·       for prevenirea fraudelor.

·       for functionarea retelei.

 

·       interes legitim – Art. 6 (1) f) GDPR

 

Cele mai multe informatii le colectăm direct de la dvs. (de exemplu, prin completarea unui formular de pe site). Majoritatea informatiile sunt cele descrise mai sus, dar pot exista situatii în care colectăm date de la terti (i.e. parteneri, platforme).

Pe lângă informatiile indicate mai sus, este posibil să colectăm si următoarele informatii, în functie de circumstante:

 • Modul în care interactionati cu site-ul/site-urile nostru/noastre (de exemplu, informatii despre cum si când ne accesati site-ul sau ce dispozitiv folositi pentru a accesa site-ul). Pentru mai multe informatii în acest sens, vă invităm să lecturati si Politica noastră privind utilizarea modulelor de cookie-uri.
 • Continutul mesajelor trimise prin sisteme de mesagerie si e-mail.

Pe lângă scopurile enumerate în tabelul din sectiunea anterioară, prelucrăm datele cu caracter personal si în următoarele scopuri:

 • Pentru a vă răspunde la întrebări si solicitări si a vă furniza serviciul de asistentă clienti;
 • În scop de marketing, însă doar în situatia în care avem consimtământul dvs. prealabil sau când există o exceptie legală de la obtinerea consimtământului
 • Pentru a oferi si îmbunătăti serviciile pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru a ne conforma legislatiei, ca de exemplu conformarea cu legislatia fiscală carene obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani;
 • În situatia putin probabilă a unui litigiu, pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instantă.

8.1        ALTE INFORMAtII DESPRE TEMEIURI  LEGALE

(a) Interes legitim.  În situatia în care utilizăm interesul legitim, efectuăm o analiză a interesului legitim  (test de echilibrare) prin intermediul căreia putem în balantă interesul nostru si  interesele dvs. În situatia în care prevalează interesele noastre, vom utiliza interesul legitim. În situatia în care prevalează interesele dvs., nu vom utiliza interesul legitim,  iar în măsura în care nu reusim să identificăm un alt temei legal corect, nu vom efectua respectiva activitate de prelucrare.

(b) Consimtământ. Retineti faptul că obtinerea consimtământului nu este obligatorie, iar noi vom proceda la obtinerea consimtământului din partea dvs. doar în situatiile în care nu reusit să utilizăm un alt temei legal. În prezent utilizăm consimtământul doar pentru e-mail marketing.

(c) Interes vital. În situatia putin probabilă a unei urgente medicale sau a unui alt eveniment exceptional prelucrarea poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau ale altei persoane fizice.

9         PERIOADA DE STOCARE

Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interactiune cu noi.

După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau sterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare stiintifică, istorică sau statistică.

Retineti faptul că în anumite situatii expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

10      TRANSFERURI  DE  DATE

Putem dezvălui datele dvs., respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terti. Depunem în permanentă eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acesti terti au implementate măsuri adecvate de protectie si securitate. Cu acesti terti avem clauze contractuale astfel încât datele dvs. să fie protejate. În aceste situatii, ne vom asigura că orice transfer este legitim conform legislatiei.

Putem transmite datele si altor părti având consimtământul sau potrivit instructiunilor dvs, ca de exemplu, în situatia în care exercitati o cerere de portabilitate.

Vom putea, de asemenea, furniza informatiile dvs. cu caracter personal si către parchet, politie, instantele judecătoresti si alte organe abilitate ale statului, în baza si în limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Transferul de date cu caracter personal către un stat tert poate avea loc numai dacă statul către care se intentionează transferul asigură un nivel de protectie adecvat.

Transferul de date către un stat a cărui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de Regulament General de Protectie a Datelor este posibil numai dacă există garantii suficiente cu privire la protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate. Aceste garantii vor fi stabilite de noi prin contracte încheiate cu furnizorii/prestatori de servicii către care se va realiza transferul datelor tale personale.

De fiecare dată când vom transfera datele tale personale în afara SEE, ne vom asigura că există un nivel de protectia similar prin unul din următoarele mecanisme de salvgardare:

 • vom transfera datele tale personale către tări unde s-a demonstrat de către Comisia Europeană că furnizează un nivel adecvat de sigurantă pentru datele personale.
 • când apelăm la anumiti furnizori de servicii, vom putea folosi anumite modele de contracte furnizate si aprobate de Comisia Europeană care oferă datelor personale aceeasi protectie pe care o au în Europa.

11      SECURITATEA DATELOR

Întelegem cât de importantă este securitatea datelor personale si luăm măsurile necesare pentru a proteja clientii nostri si alte persoane ale căror date le prelucrăm de accesul neautorizat al datelor personale, precum si de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm în activitatea curentă.

Am implementat următoarele măsuri tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal:

a) Politici dedicate. Adoptăm si revizuim constant practicile si politicile interne de prelucrare a datelor personale (inclusiv măsurile fizice si electronice de securitate), pentru a ne proteja sistemele de un eventual acces neautorizat sau alte posibile amenintări la securitatea acestora. Aceste politici sunt supuse unor verificări constante, pentru a ne asigura că respectăm cerintele legale si că sistemele functionează în mod adecvat.

b) Minimizarea datelor.Ne asigurăm că datele tale cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate doar la cele necesare, adecvate si relevante pentru scopurile declarate în această Politică.

c) Restrângerea accesului la date. Încercăm să restrângem cât mai mult accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la minimul necesar: angajati, colaboratori si alte persoane care au nevoie să acceseze aceste date pentru a le prelucra si a duce la îndeplinire un serviciu. Partenerii si colaboratorii nostri sunt supusi unor obligatii stricte de confidentialitate (fie prin contract, fie legale).

d) Măsuri tehnice specifice.Utilizăm tehnologii care să asigure securitatea clientilor nostri, încercând întotdeauna să implementăm cele mai optime solutii pentru protectia datelor. De asemenea, facem back-up-uri periodice de date pentru a le putea recupera în cazul unui eventual incident si avem implementate proceduri de audit periodice în privinta securitătii echipamentelor folosite. Totusi, niciun site web, nicio aplicatie si nicio conexiune la internet nu este complet sigură si de neatins.

e) Asigurarea exactitătii datelor tale. Câteodată este posibil să îti cerem să confirmi exactitatea sau actualitatea datelor tale pentru a fi siguri că ele reflectă realitatea.

f) Instruirea personalului. Ne instruim si testăm constant angajatii si colaboratorii cu privire la legislatia si cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

g)Anonimizarea datelor. Acolo unde putem, încercăm pe cât posibil să anonimizăm/pseudoanonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.

Cu toate acestea, desi depunem eforturi constante pentru a asigura securitatea datelor pe care ni le încredintezi, este posibil să avem parte si de evenimente mai putin fericite si să avem incidente/brese de securitate. În aceste cazuri, vom urma cu strictete procedura de raportare si notificare a incidentelor de securitate si vom lua toate măsurile necesare pentru a readuce situatia la normal în cel mai scurt timp posibil.

12      MARKETING DIRECT

În măsura în care am obtinut consimtământul dvs. prealabil sau sunteti deja un client al companiei, putem utiliza tehnologii de marketing direct utilizând informatiile colectate despre dvs. În prezent transmitem mesaje comerciale pe e-mail (e-mail marketing) către persoanele care si-au exprimat consimtământul în acest sens în prealabil.

13      DREPTURILE DVS.

Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

(a) Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.

(b) Dreptul de acces asupra datelor. Aveti dreptul de a obtine din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc si, în caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR;

(c) Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete. Aveti dreptul de a obtine, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

(d) Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”).  În situatiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveti dreptul de a solicita si obtine stergerea datelor cu caracter personal;

e) Dreptul la restrictionarea prelucrării. În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveti dreptul de a solicita si obtine restrictionarea prelucrării;

f) Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”). Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”);

g) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor. În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveti dreptul de a vă opune prelucării datelor;

h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dvs.;

i) Dreptul de a vă adresa justitiei pentru apărarea drepturilor si intereselor dvs.;

j) Dreptul de a face o plângere în fata unei Autorităti de Supraveghere.

Nume Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212
E-mail anspdcp@dataprotection.ro

 Vă rugăm să retineti că:

(1) Vă puteti retrage consimtământul pentru marketing direct în orice moment prin  urmarea instructiunilor de dezabonare din fiecare e-mail.

(2) Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există exceptii, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului si asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere si de a vă adresa justitiei.

(3) Vom încerca să răspundem solicitării în termen de o lună. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în functie de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

(4) Dacă, desi depunem toate eforturile, nu reusim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizati informatii suplimentare pentru a reusi să vă identificăm, nu suntem obligati să dăm curs solicitării.

14    Întrebări, solicitări si exercitarea drepturilor

Dacă aveti întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informatiilor dvs sau doriti să vă exercitati drepturile legale sau aveti orice altă îngrijorare cu privire la confidentialitatea datelor pe care le puneti la dispozitia noastră, ne puteti contacta la adresa societătii sau la adresa de e-mail: office@primatgold.ro

+ Politica de prelucrarea a datelor cu character personal

Prezentul document descrie politica societatii Primat Gold SRL [societate romana, cu sediul social in Soseaua Odai, nr. 193-195, sector 1, Bucuresti, nr. de ordine la Registrul Comertului J40/15747/1991, avand CUI 2745, punct de lucru Soseaua Odai, nr. 193-195, sector 1, Bucuresti in continuare „Societatea”] de a utiliza si proteja datele cu caracter personal (astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare).

Exercitarea drepturilor, conform Cap. III, se poate face prin transmiterea unui mesajcatre Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (Data protection officer) la
adresa de e-mail: office@primatgold.ro sau prin transmiterea unei adrese scrise cu confirmare de
primire la sediul societati. Termenul de solutionare al sesizarilor este de 30 de zile de la
primirea acesteia.

Persoanele vizate au posibilitatea dezabonarii instante (unsubscribe) de la serviciul
de transmitere a stirilor prin e-mail (newsletter), prin folosirea link-ului „dezabonare” din
e-mailul primit.

Cap. I – Datele colectate

Art. 1 – In vederea indeplinirii activitatii comerciale Societatea colecteaza date cu
caracter personal prin urmatoarele mijlaoce:

a) Informatii pe care le primim de la utilizator: 

 • in vederea plasarii unei comenzi, colectam urmatoarele informatii: nume, prenume,
  adresade facturare, adresa de livrare, numar de telefon.
 • in vederea efectuarii campaniilor de marketing societatea transmite catre
  clientii care si-au dat acordul e-mail-uri promotionale (newsletter), mesaje tip SMS
  de avertizare cu privire la expirarea Inspectiei Tehnice Periodice, inclusiv contactarea
  telefonica directa. In acest sens societatea colecteaza si proceseaza adresele de e-mail
  si numerele de telefon ale clientilor.


b) Informatii aditionale

 • in vederea transmiterii de mesaje personalizate, Societatea stocheaza si proceseaza
  istoricul serviciilor prestate pentru clienti.
 • in cazul in care persoana vizata a participat la campanii de marketing (sondaje,
  concursuri sau promovari), cu acordul persoanei vizate, Societatea colecteaza nume,
  prenume, informatii de contact si/sau mesaje.

Cap. II – Cum prelucram aceste informatii? (scopul prelucrarii)

Art. 2 – Societatea stocheaza si prelucreaza aceste date cu caracter personal in
urmatoarele scopuri:
2/4

 • organizarea campaniilor de marketing direct care urmaresc tranmiterea de oferte
  personalizate catre clienti prin urmatoarele mijloace: contactarea telefonica directa,
  transmiterea de mesaje tip SMS, transmiterea de e-mail-uri personalizate sau alte
  asemenea.
 • livrarea comenzilor utilizatorilor conform Termeni si Conditii si in vederea
  indeplinirii unor obligatii legalte (e.g. emitere facturi).

Art. 3 – Societatea prelucreaza datele cu caracter personal in temeiul acordului
persoanei vizate, in virtutea executarii obligatiilor contractuale sau pentru executarea unei
obligatii legale.

Cap. III – Durata prelucrarii

Art. 4 – Societatea stocheaza datele cu caracter personal timp dupa cum urmeaza:

 • datele cu caracter personal primite prin intermediul site-ului – pana la
  momentul stergerii utilizatorului, retragerea consimtamantului sau prin
  exercitarea dreptului la uitare;
 • datele cu caracter personal transmise prin alte mijloace de comunicare – timp
  de 5 ani de la ultima campanie de marketing direct, respectiv pana la
  retragerea consimtamantului sau prin execitarea dreptului la uitare.

Cap. II – Drepturile Persoanelor Vizate

Art. 5 – Conform Regulamentului European privind protectia datelor cu caracter
personal, Societatea recunoaste si garanteaza urmatoarele drepturi ale persoanelor vizate:

a) Dreptul de acces –dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea
Societatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si, in caz afirmativ,
acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt
prelucrate datele.

b) Dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea, fara
intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi
comunicata fiecarui beneficiar, la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului
in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi
disproportionate.

c) Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale intrun format structurat, utilizat in mod curent, care poate fi citit automat si dreptul
ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil
din punct de vedere tehnic.

d) Dreptul la opozitie – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor
personale atunci cand prelucrarea nu este necesara pentru indeplinirea unei
sarcini care serveste unui interes public sau nu are in vedere un interes legitim al
3/4
operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop
marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrarii in orice moment.

e) Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – dreptul persoanei
vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri
nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: 

 • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au
  fost colectate sau prelucrate;
 • retragerea consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru
  prelucrare;
 • exercitarea dreptului de opozitie si inexista unor motive legitime care sa
  prevaleze;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii
  legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de
  servicii ale societatii informationale.

f) Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Persoana vizata poate solicita
restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri:

 • persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite
  Societatii verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter
  personal, solicitand in schimb restrictionarea;
 • in cazul in care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal
  in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea,
  exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in
  care Societatea verifica daca exista alte temeiuri legitime pentru procesarea
  datelor cu caracter personal.

Cap. III – Transferul datelor catre terte persoane

Art. 6 – Societatea nu transfera datele cu caracter persoanal catre alti operatori fara
notificarea sau cererea prealabila a persoanei vizate.

Art. 8 – Societatea poate transfera informatii catre alte societati afiliate, furnizorilor
de servicii sau altor parteneri care le proceseaza in numele Societatii, pe baza instructiunilor
4/4
Societatii si asigurand nivelul de securitate conform legislatiei in vigoare. Aceste societati
pot oferi servicii globale, inclusiv asistenta pentru clienti, tehnologia informatiei, plati,
vanzari, marketing, analiza de date, cercetare si sondaje.

Art. 9 – Toti colaboratorii societatii au implementat si respecta standardele de
protectie a datelor cu caracter personal impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date.

Art. 10 – Societatea poate pastra sau dezvalui informatii transmise in vederea
respectarii prevederilor legale, a procedurilor legale sau pentru a raspunde unei cereri din
partea autoritatilor publice. De asemenea, poate folosi datele pentru a-si exercita drepturile
legale, pentru a se apera in cadrul actiunilor judiciare sau pentru a preveni, detecta sau
raporta activitati ilegale, precum frauda, abuzuri, incalcari ale termenilor si conditiilor sau
amenintari la adresa securitatii Societatii sau sigurantei fizice a oricarei persoane.

Cap. IV – Securitatea informatiilor

Art. 11 - Lucram din greu pentru a pastra datele in siguranta. Utilizam o combinatie
de controale tehnice, administrative si fizice pentru a mentine securitatea datelor procesate,
aceasta include utilizarea unor softuri de criptare a datelor. Cu toate acestea, nici o metoda
de transmitere sau de stocare a datelor nu este complet sigura. Daca aveti o problema legata
de securitate, va rugam sa contactati office@primatgold.ro

Art. 12 – In cofnormitate cu Regulamentul European, Societatea urmareste,
identifica, inregistreaza, arhiveaza si raporteaza, acolo unde este cazul, toate incidentele de
securitate.

Cap IV – Autoritatile competente

Art. 13 – Plangerile impotriva prelucrarii datelor cu caracter personal pot fi
transmise Societatii conform indicatiilor din antetul prezentei Politici.

Art. 14 – De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a sesiza Autoritatea
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire
la prelucrarea nelegala a datelor cu caracter personal prin tranmiterea unei notificari la
sediul autoritatii: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal
010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

PROGRAMAȚI-VĂ ACUM!
*Programul nostru este de luni pana vineri, intre orele 08:00-18:00.
Rescrieţi codul ANTISPAM: introduceti codul de verificare

Hyper Oferte! DUNLOP 385/65R22.5 SP 247 HL 164/158LL - TRAILER/REGIONAL - 2,743 lei!    ☎️ 021.352.00.22     MICHELIN 385/65 R22.5 XTE3 160J - TRAILER/REGIONAL - 3493 LEI 0751.650.643 ☎️     SAVA 385/65 R22.5 CARGO 5 HL 164K158L - TRAILER/REGIONAL - 2,191 LEI ✔️     office@primatgold.ro     ✔️